Γίνετε μέλος της Οικογένειας της Μαρέπη

Έχουμε πάντα διάθεση να συνδεθούμε με εξαιρετικούς συνεργάτες

Θέλετε να γίνετε μέρος της ομάδας μας;

Η αφοσίωσή μας στις αξίες της Εμπιστοσύνης, της Άνεσης και της Ποιότητας στη Μαρέπη δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τις συλλογικές προσπάθειες των διευθυνόντων, νοσηλευτικών, ιατρικών, και διοικητικών και τεχνικών ομάδων μας, και την άριστη μεταξύ τους συνεργασία για να καταφέρουμε να πραγματώσουμε τους στόχους μας. Η επιθυμία μας να είμαστε η οικογένεια όπου μπορούν όλοι να ανήκουν, είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο συνέχεια κυνηγάμε τα καλύτερα ταλέντα, ελπίζοντας πως φέρνοντας τα κοντά μας και ενσωματώνοντας τα κατάλληλα στην ομάδα μας, εμπλουτίζουμε και εξελίσσουμε τη ζωή στη Μαρέπη. Αν θέλετε να συνδράμετε στο να κάνουμε μαζί τη διαφορά στις ζωές των ηλικιωμένων και αν αναγνωρίζετε τον εαυτό σας στην αποστολή και τη φιλοσοφία μας, είστε ευπρόσδεκτοι στη Μαρέπη!  Είτε είστε μια νέα ή και έμπειρη νοσηλεύτρια, είτε ένας ειδικευμένος ιατρικός συνεργάτης, ή εργοθεραπευτής, ή ακαδημαϊκός ερευνητής, εθελοντής, ή εθελοντική οργάνωση, είμαστε πάντα πρόθυμοι να ακούσουμε τις προτάσεις σας για συνεργασία και πώς αυτές θα βοηθούσαν την κοινότητά των ηλικιωμένων μας και το ολιστικό πακέτο παροχής των υπηρεσιών μας.

Ενδιαφερόμαστε ειδικότερα για:

Νοσηλευτικό προσωπικό πιστοποιημένο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 4 ετους φοίτησης απόφοιτους ΤΕΙ-ΑΕΙ, καθώς και 2 ετους φοίτησης ΤΕ.

Ιατρούς με ειδίκευση στη βιογεροντολογία, την ιατρική γεροντολογία ή γηριατρική και την κοινωνική γεροντολογία.

Κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές και φυσιοθεραπευτές με προϋπηρεσία ή γνώση και ενδιαφέρον στις παθήσεις ηλικιωμένων.

Εθελοντές, οργανώσεις και φιλανθρωπικούς οργανισμούς που ενδιαφέρονται να οργανώσουν ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για τους ανθρώπους μας.

Δημιουργικά άτομα, ομάδες και συγκροτήματα, με ανάμιξη σε όλα τα είδη καλλιτεχνικής και πολιτισμικής έκφρασης, που θα ενδιαφέρονταν να επιδείξουν τις δεξιότητες και το ταλέντο τους στις εγκαταστάσεις μας.

Οργανώσεις Ελληνικές και Διεθνείς, που επιθυμούν να οργανώσουν εκπαιδευτικές ημερίδες ή workshops για τους ηλικιωμένους, τους φροντιστές τους καθώς και για το προσωπικό μας.

Ερευνητές, φοιτητές και ανθρώπινο δυναμικό του ακαδημαϊκού χώρου, που ενδιαφέρονται  να διεξάγουν έρευνα στη Μαρέπη για πτυχιακές εργασίες, διατριβές, άρθρα προς δημοσίευση, ή γενικά ερευνητικά εγχειρήματα.

Είμαστε ανοιχτοί σε όλων των ειδών τις ερευνητικές προτάσεις που καλύπτουν το εξής εύρος:

  • Ιατρική και παραϊατρική με εστίαση στη φυσική, διανοητική, πνευματική, και ψυχολογική ενδυνάμωση των ηλικιωμένων
  • Ψυχολογία και υποστήριξη των φροντιστών, του συγγενικού περιβάλλοντος και των εργαζομένων υγείας
  • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και ευημερία των εργαζομένων
  • Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME) και στρατηγική

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε, να γίνετε εθελοντής ή να συνεργαστείτε με τη Μαρέπη, παρακαλούμε βρείτε τις Ανοιχτές Θέσεις Εργασίας παρακάτω. Διαφορετικά δηλώστε  το ενδιαφέρον σας στέλνοντας το βιογραφικό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον τύπο του ρόλου που σας ενδιαφέρει, στη παρακάτω φόρμα. Αν έχετε μια πιο αναλυτική πρόταση συνεργασίας που θα θέλατε να δούμε, παρακαλούμε να έρθετε σε επικοινωνία με την Επιστήμη Σαχιτζή (epistimi@marepi.gr) με μια σύντομη πρόταση, και θα εξετάσουμε ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος ώστε να την ενσωματώσουμε στη Μαρέπη.

Ανοιχτές Θέσεις Εργασίας

Αυτή τη στιγμή αναζητούμε νοσηλευτικό προσωπικό, με πιστοποίηση Ανώτερης Εκπαίδευσης αποφοίτους ΤΕΙ, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που να ασπάζονται τη φιλοσοφία και τους στόχους της Μαρέπη.

Υποβάλετε το βιογραφικό σας παρακάτω.

Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, νευροεπιστήμονες, επαγγελματίες θεραπευτές και ερευνητές/εθελοντές με ενδιαφέρον και/ή υπόβαθρο σε ηλικιωμένους.

Υποβάλετε το βιογραφικό σας παρακάτω.

Εργοθεραπευτής/τρια, απόφοιτοι ΤΕΙ γαι μερική απασχόληση στη Μαρέπη. Θα ήταν χρήσιμη η εξειδίκευση και/ή το ενδιαφέρον για την γηριατρική γεροντολογία ή τη νευροεπιστήμη.

Υποβάλετε το βιογραφικό σας παρακάτω.

Αποστολή Βιογραφικού